Sony Xperia E4 - Настройки за Интернет и MMS

background image

Настройки за Интернет и MMS

За да изпращате мултимедийни съобщения или за достъп до Интернет, когато няма налична Wi-
Fi® мрежа, трябва да имате работеща връзка за пренос на данни с правилните настройки за
Интернет и MMS (мултимедийни съобщения). Ето някои съвети:

За повечето мобилни мрежи и оператори, настройките за Интернет и MMS са предварително
инсталирани в устройството. Може веднага да започнете да използвате Интернет и да изпращате
мултимедийни съобщения.

В някои случаи ще получите възможността да изтеглите настройките за Интернет и MMS при
първото включване на устройството, когато бъде поставена SIM картата. Възможно е също да
изтеглите тези настройки по-късно от менюто "Настройки".

По всяко време може да добавяте, променяте или изтривате настройките за Интернет и MMS в
устройството. Ако погрешка промените или изтриете настройките за Интернет и MMS, изтеглете ги
отново.

Ако не можете да получите достъп до Интернет чрез мобилната мрежа или ако не можете да
изпращате мултимедийни съобщения, въпреки че настройките за Интернет и MMS са успешно
изтеглени на устройството ви, направете справка в раздела за отстраняване на повреди за
вашето устройство на www.sonymobile.com/support/ по въпросите на мрежовото покритие,
мобилните данни и MMS.

Ако е активиран режим STAMINA за пестене на енергия, целият пренос на мобилни данни
спира, когато екранът е изключен. Ако това предизвика проблеми във връзката, опитайте
да изключите някои приложения и услуги от спиране, или деактивирайте временно
режима STAMINA. За повече информация вж. Общ преглед на функциите в режим
STAMINA

на страница 117 .

Изтегляне на настройки за Интернет и MMS

1

В Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Още… > Настройки за интернет.

3

Докоснете Приемане. След като настройките са успешно изтеглени, в лентата на
състоянието се появява и мобилните данни се включват автоматично.

Ако настройките не могат да се изтеглят на устройството ви, проверете силата на
сигнала на мобилната ви мрежа. Излезте на открито, далеч от препятствия, или се
приближете до прозорец, след което опитайте отново.

28

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Ръчно добавяне на настройки за интернет и MMS

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Още… > Мобилни мрежи.

3

Натиснете Имена на точки за достъп > .

4

Докоснете Име и въведете желаното от вас име.

5

Натиснете APN, след което въведете името на точката за достъп.

6

Въведете всяка друга информация, както се изисква. Ако не знаете каква информация е
необходима, свържете се с вашия мрежов оператор за повече подробности.

7

Когато сте готови, докоснете , след което докоснете Запазване.

8

За да изберете APN, който току що сте добавили, натиснете върху бутона за избор до
името на APN. След като сте го избрали, този APN става APN по подразбиране за интернет
и MMS услуги.

Преглед на изтеглените настройки за Интернет и MMS

1

В Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Още… > Мобилни мрежи.

3

Докоснете Имена на точки за достъп.

4

За да видите повече детайли, докоснете който и да е от наличните елементи.

Ако разполагате с няколко налични връзки, активната мрежова връзка ще е отбелязана с
маркиран бутон .