Sony Xperia E4 - Настройки на видеокамерата

background image

Настройки на видеокамерата

Регулиране на настройките на видеокамерата

1

Активирайте камерата.

2

Докоснете една от иконите за настройки на екрана.

3

За показване на всички настройки, докоснете .

4

Изберете настройката, която искате да коригирате, след което направете вашите промени.

Общ преглед на настройките на видеокамерата

Разделителна способност на видеото

Регулирайте разделителната способност на видеото за различни формати.

Full HD
1920×1080(16:9)
Full HD формат (с пълна висока разделителна способност) с пропорции 16:9.

HD
1280×720(16:9)
HD формат (с висока разделителна способност) с пропорции 16:9.

VGA
640×480(4:3)
VGA формат с пропорции 4:3.

MMS
Запис на видеоклипове, подходящи за изпращане в мултимедийни съобщения. Времето за запис в този видеоформат е
ограничено, така че видео файловете да са подходящи за изпращане в мултимедийно съобщение.

Тези настройки са налични само в режим на заснемане Ръчен.

Самоснимачка

С помощта на функцията self-timer (самоснимачка) можете да запишете видеоклип, без да
държите устройството. Използвайте я за запис на групови видеоклипове, в които да присъстват
всички. Можете също така да използвате функцията self-timer (самоснимачка), за да избегнете
трептенето на ръката при запис на видеоклипове.

Вкл. (10 сек.)
Задайте закъснение от 10 секунди от момента на натискане на екрана на камерата до започването на записа на
видеоклипа.

Вкл. (2 сек.)

85

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Задайте закъснение от 2 секунди от момента на натискане на екрана на камерата до започването на записа на
видеоклипа.

Изкл.
Записването на видеоклипа започва веднага след като натиснете екрана на камерата.

Smile Shutter™(

видео)

Използвайте функцията Smile Shutter™, за да определите на каква усмивка да реагира камерата,
преди да запише видеоклип.

Режим на фокусиране

Настройката на фокуса задава кои части от видеоклипа да са максимално на фокус. Когато е
включен постоянният автоматичен фокус, камерата винаги поддържа на фокус обектите,
намиращи се в бялата рамка за фокусиране.

Единичен автофокус
Камерата автоматично фокусира избрания обект. Постоянният автоматичен фокус е включен.

Разпознаване на лица
Камерата автоматично открива до пет човешки лица, които са обозначени с рамки на екрана. Камерата автоматично се
фокусира на най-близкото лице. Вие също можете да изберете лице, върху което да се фокусира, като го натиснете на
екрана. Когато натиснете екрана на камерата, жълта рамка показва лицето, което е избрано и е на фокус. Функцията за
откриване на лица не може да се използва при всички видове сцени. Постоянният автоматичен фокус е включен.

Следене на обекти
Когато изберете обект, като го докоснете във визьора, камерата го проследява вместо вас.

Тази настройка е налична само в режим на заснемане Ръчен.

Измерване

Тази функция автоматично определя добре балансирана експонация чрез измерване на
количеството светлина, попадащо върху изображението, което искате да заснемете.

Централно
Регулира експонацията според централната част на изображението.

Матрично
Изчислява експонацията на базата на количеството светлина в цялото изображение.

Точково
Регулира експонацията според много малка част от изображението, което искате да заснемете.

Тази настройка е налична само в режим на заснемане Ръчен.

Стабилизатор на видеообраза

При запис на видео стабилното поддържане на устройството може да се окаже трудна задача.
Стабилизаторът ви помага, като компенсира незначителни движения на ръката.

Микрофон

Изберете дали да се записват и околните звуци при снимане на видеоклипове.

Преглед

Можете да изберете преглед на видеоклиповете веднага след заснемането им.

Вкл.
Видеоклипът се появява за преглед след заснемането си.

Редактиране
Видеоклипът се отваря за редактиране след заснемането.

Изкл.
Видеоклипът се записва след заснемането и не се показва за преглед.

86

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Светкавица

Използвайте светлината на светкавицата за запис на видео при слаба осветеност или когато има
контражур. Иконата за видео лампа е налична само в екрана на камерата при запис на видео.
Обърнете внимание, че качеството на видеото може понякога да е по-добро без осветяване дори
при слаба осветеност.

Вкл.

Изкл.

Избор на сцена

Функцията за избор на сцена помага за бърза настройка на камерата за често срещани ситуации с
помощта на предварително програмирани видео сцени. Камерата задава вместо вас редица
настройки в зависимост от избраната сцена, за да заснемете възможно най-качествен видеоклип.

Изкл.
Функцията за избор на сцена е изключена и можете да снимате видеоклипове ръчно.

Замъглен фон
Използвайте за заснемане на видео на неконтрастен фон.

Пейзажна
Използвайте за видеоклипове на пейзажни сцени. Камерата фокусира върху далечни обекти.

Нощен режим
Когато е включена, се увеличава светлинната чувствителност. Използвайте на лошо осветени места.
Видеоклиповете с бързодвижещи се обекти може да са замъглени. Дръжте ръката си стабилно или използвайте
поставка. Изключете нощния режим, ако мястото е достатъчно осветено, за да подобрите качеството на
видеоклипа.

Плаж
Използвайте за видеоклипове на морски или езерни сцени.

Сняг
Използвайте при ярка светлина, за да избегнете преекспонирани видеоклипове.

Спорт
Използвайте за видеоклипове с бързодвижещи се обекти. Кратката експонация намалява замъгляването на
движенията.

Парти
Използвайте за видеозаписи на закрито на места с лошо осветление. Тази сцена използва светлината на
закрито или тази от свещи. Видеоклиповете с бързодвижещи се обекти може да са замъглени. Дръжте ръката си
стабилно или използвайте поставка.

Тази настройка е налична само в режим на заснемане Ръчен.

87

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.