Sony Xperia E4 - Търсене и преглед на контакти

background image

Търсене и преглед на контакти

Кратък преглед на екрана с контакти

1 Раздели "Контакти", "Обаждане", "Предпочитани" и "Групи"

2 Преглед и редактиране на медицинска информация и информация за контакти за спешни случаи

3 Показване на данните за контакти

4 Прескачане към контактите, започващи с избраната буква

5 Достъп до опциите за комуникация с контакта

6 Търсене на контакти

7 Добавяне на контакт

8 Показване на допълнителни опции

Търсене на контакт

1

От Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Натиснете и въведете телефонен номер, име или друга информация в полето Търси
в контакти
. Списъкът с резултатите се филтрира при всяко въвеждане на знак.

55

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Избор на видовете контакти, които да се показват в приложението за контакти

1

От Начален екран докоснете , след което докоснете .

2

Натиснете , след което докоснете Филтриране.

3

В появилия се списък маркирайте или премахнете отметка от желаните опции. Ако сте
синхронизирали контактите чрез акаунт за синхронизиране, този акаунт се появява в
списъка. За да разширите списъка от опции, докоснете акаунта.