Sony Xperia E4 - Повишаване на мощността на звука

background image

Повишаване на мощността на звука

Можете да повишите мощността на звука, който идва от високоговорителите на вашето
устройство, като използвате такива функции, като Clear Phase™ и технологията xLOUD™.

Използване на технологията Clear Phase™

Използвайте Clear Phase ™ технологията от Sony за автоматично регулиране на качеството на
звука от вградените високоговорители на вашето устройство и за да получите по-чист, по-
естествен звук.

41

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Повишаване на качеството на звука на високоговорителя с помощта на Clear
Phase™

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Звук.

3

Маркирайте квадратчето Clear Phase™.

Активирането на функцията Clear Phase™ не оказва влияние върху приложенията за
гласова комуникация. Например качеството на звука на гласовото обаждане не се
променя.

Използване на технологията xLOUD™

Използвайте аудио филтър технологията xLOUD™ от Sony за повишаване силата на звука от
високоговорителя, без това да се отрази отрицателно на качеството. Получете по-динамичен звук,
докато слушате любимите си песни.

Увеличаване на силата на звука на високоговорителя с помощта на xLOUD™

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Звук.

3

Маркирайте квадратчето xLOUD™.

Активирането на функцията xLOUD™ не оказва влияние върху приложенията за гласова
комуникация. Например качеството на звука на гласовото обаждане не се променя.

42

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.