Sony Xperia E4 - Ограничаване на обажданията

background image

Ограничаване на обажданията

Можете да блокирате всички или определени категории входящи и изходящи обаждания. Ако сте
получили ПИН2 код от доставчика си на услуги, можете да използвате също и списък с номера за
фиксирано набиране (FDN), за да ограничите изходящите обаждания. Ако желаете да блокирате
определен номер, посетете Google Play™ и изтеглете приложения, които поддържат тази
функция.

Блокиране на входящи или изходящи обаждания

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Обаждания.

3

Натиснете Блокиране на обаждания, след което изберете опция.

4

Въведете паролата, след което натиснете Активирайте.

Когато за пръв път настройвате блокирането на обаждания, трябва да въведете парола
за активиране на функцията за блокиране на обаждания. След това трябва да
използвате същата парола, ако искате да редактирате настройките за блокиране на
обаждания.

Разрешаване или забраняване на фиксирано набиране

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Обаждания > Номера за фиксирано
набиране
.

3

Натиснете Активиране фиксирани набиране или Деактивиране
фиксирани набиране
.

4

Въведете ПИН2, след което натиснете OK.

51

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Достъп до списъка с получатели на приети обаждания

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Обаждания > Номера за фиксирано
набиране
> Номера за фиксирано набиране.

Промяна на ПИН2 на SIM картата

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Обаждания.

3

Натиснете Номера за фиксирано набиране > Промяна на ПИН2.

4

Въведете стария ПИН2 на SIM картата, след което натиснете OK.

5

Въведете новия ПИН2 на SIM картата, след което натиснете OK.

6

Потвърдете новия ПИН2 и натиснете OK.