Sony Xperia E4 - Изпълнение на тестове за диагностика на вашето устройство

background image

Изпълнение на тестове за диагностика на вашето
устройство

С приложението Xperia™ Diagnostics можете да тествате определена функция или да изпълните
пълен тест за диагностика, за да проверите дали вашето устройство Xperia™ работи правилно.
Xperia™ Diagnostics може да:

Оцени потенциални хардуерни или софтуерни проблеми на вашето устройство Xperia™.

Анализира колко добре работят приложенията на вашето устройство.

Регистрира броя разговори, прекъснати поради разпадане на връзката, през последните 10 дни.

Идентифицира инсталирания софтуер и предостави полезни данни за вашето устройство.

Приложението Xperia™ Diagnostics е предварително инсталирано на повечето
устройства с Android™ от Sony. Ако опцията за диагностика не е налична в Настройки >
За телефона, можете да изтеглите съкратена версия от Google Play™.

Изпълнение на определен тест за диагностика

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > За телефона > Диагностика > Устройство
за тестване
.

3

Изберете тест от списъка.

4

Изпълнете инструкциите и натиснете Да или Не, за да потвърдите дали работи дадена
функция.

122

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Изпълнение на всички тестове за диагностика

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > За телефона > Диагностика > Устройство
за тестване
> Изпълнение на всички.

3

Изпълнете инструкциите и натиснете Да или Не, за да потвърдите дали работи дадена
функция.

Преглед на резултатите от тестването

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > За телефона > Диагностика > Резултати
от теста
.

3

Натиснете дата за извеждане на резултатите от тестовете, извършени през този ден.

Преглед на данни за устройството

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > За телефона > Диагностика > Факти за
устройството
.