Sony Xperia E4 - Намиране на загубено устройство

background image

Намиране на загубено устройство

Ако имате акаунт в Google™, уеб услугата my Xperia може да ви помогне да намерите и защитите
вашето устройство, в случай че го загубите. Разполагате със следните възможности:

Намерете вашето устройство върху карта.

Накарайте устройството да издаде звуков сигнал дори когато е в тих режим.

Заключете устройството дистанционно и го настройте така, че да показва информацията ви за
контакт на всеки, който го намери.

115

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Изчистете дистанционно вътрешната и външната памет на устройството като крайна мярка.

Услугата my Xperia може да не е налична във всички страни/региони.

Активиране на услугата my Xperia

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Защита > my Xperia > Активиране.

3

Маркирайте квадратчето за отметка, след което натиснете Приемам.

4

Ако бъдете подканени, влезте във вашия акаунт в Sony Entertainment Network или си
създайте нов, ако все още нямате такъв.

5

Разрешете услугите за местоположение на вашето устройство, ако функцията вече не е
разрешена.

За да се уверите, че услугата my Xperia може да намери вашето устройство, отидете в
myxperia.sonymobile.com

и влезте, като използвате акаунта в Google™ или акаунта в Sony

Entertainment Network,

който сте задали на вашето устройство.