Sony Xperia E4 - Намиране на идентификационния номер на устройството

background image

Намиране на идентификационния номер на устройството

Вашето устройство разполага с уникален ID (идентификационен) номер. Във вашето устройство
този номер се нарича IMEI (международен номер за идентификация на мобилно оборудване).
Съхранявайте копие на този номер. Например може да имате нужда от него, за да получите
достъп до услугата за поддръжка Xperia™ Care, ако искате да регистрирате устройството. Също
така, ако устройство бъде откраднато, някои мобилни оператори могат да използват този номер,
за да спрат достъпа на устройството ви до мрежата във вашата държава.

Преглед на IMEI номера

Премахнете капачето, за да видите вашия IMEI номер.

Отворете клавиатурата за набиране на устройството и въведете

*#06#

.

Показване на IMEI номера на устройството

1

От Начален екран, докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > За телефона > Състояние.

3

Превъртете до IMEI, за да видите IMEI номера.