Sony Xperia E4 - Относно ръководството за потребителя

background image

Относно ръководството за потребителя

Това е Xperia™ E4ръководство на потребителя за Android™ 4.4.4 версия на софтуера. Ако
не сте сигурни коя версия на софтуера е инсталирана на устройството ви, можете да проверите
чрез менюто за настройки. За допълнителна информация относно актуализациите на софтуера
вижте Актуализиране на устройството на страница 114 .

Проверка на текущата версия на софтуера на устройството ви

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > За телефона > Версия на Android.