Sony Xperia E4 - Меню на началния екран на "Албум"

background image

Меню на началния екран на "Албум"

Чрез менюто на началния екран на "Албум" може да преглеждате всички ваши фотоалбуми,
включващи както албуми със снимки и видеоклипове, заснети с камерата, така и съдържание,
което споделяте онлайн чрез услуги като PlayMemories Online, Picasa™ и Facebook. След като
влезете в подобна услуга, можете да управлявате съдържание, да коментирате снимки и
видеоклипове и да преглеждате коментарите на приятелите си. От приложението "Албум" можете
също да добавяте геоетикети към снимки, да изпълнявате основни задачи за редактиране и да
споделяте съдържание чрез използване на методи като безжичната технология Bluetooth® и
имейл.

1

Разглеждане на снимки и видеоклипове чрез услугата PlayMemories Online

2

Връщане в началния екран на приложението "Албум"

3

Разглеждане на всички снимки и видеоклипове, заснети с камерата на устройството

4

Разглеждане на всички снимки и видеоклипове, записани в различни папки на устройството

5

Разглеждане на предпочитаните снимки и видеоклипове

6

Разглеждане на всички снимки с лица

7

Разглеждане на снимките на карта или в режим на глобус

8

Разглеждане на снимки и видеоклипове в една и съща мрежа

9

Разглеждане на снимки и видеоклипове във Facebook™

10

Разглеждане на снимки и видеоклипове в Picasa™

92

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

11

Превъртане нагоре или надолу за разглеждане на съдържанието

Услугата PlayMemories Online не е налична във всички страни или региони.

Разглеждане на снимки от онлайн услуги в "Албум"

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Албум, след което плъзнете левия край на началния екран на
"Албум" надясно.

3

Натиснете желаната онлайн услуга, след което изпълнете инструкциите на екрана за първи
стъпки в работата с нея. Ще се покажат всички налични онлайн албуми, които сте качили в
услугата.

4

Натиснете някой от албумите, за да разгледате съдържанието му, след което натиснете
снимка в албума.

5

Прелистете наляво, за да разгледате следващата снимка или видеоклип. Прелистете
надясно, за да разгледате предишната снимка или видеоклип.

Разглеждане на съдържанието на онлайн албум и добавяне на коментар

1

Докато разглеждате снимка от онлайн албум, натиснете екрана, за да се появят лентите с
инструменти, след което натиснете , за да видите коментарите.

2

Въведете своя коментар в полето за въвеждане, след което натиснете Публик..

Харесване“ на снимка или видео във Facebook™

Докато разглеждате снимка или видео в някой от вашите Facebook™ албуми, натиснете
екрана, за да се покажат лентите с инструменти, след което натиснете , за да покажете,
че „харесвате“ елемент във Facebook™.