Sony Xperia E4 - Съдържание

background image

Съдържание

Първи стъпки.............................................................................. 6

Относно ръководството за потребителя................................................................ 6
Общ преглед.............................................................................................................6
Сглобяване............................................................................................................... 7
Защита на екрана.....................................................................................................9
Стартиране на устройството за първи път............................................................ 9
Защо ми е необходим акаунт в Google™?........................................................... 10
Зареждане на устройството.................................................................................. 11

Запознаване с основните функции.......................................12

Използване на чувствителния на допир екран.................................................... 12
Заключване и отключване на екрана................................................................... 14
Начален екран........................................................................................................ 14
Екран с приложения...............................................................................................16
Навигиране на приложения...................................................................................17
Малки приложения................................................................................................. 18
Графични обекти.................................................................................................... 19
Бързи клавиши и папки..........................................................................................19
Фон и теми.............................................................................................................. 21
Заснемане на екрана (скрийншот)........................................................................21
Записване на Вашия екран....................................................................................22
Състояние и известия............................................................................................22
Икони в лентата на състоянието...........................................................................23
Общ преглед на приложенията.............................................................................25

Изтегляне на приложения....................................................... 27

Изтегляне на приложения от Google Play™.........................................................27
Изтегляне на приложения от други източници.................................................... 27

Интернет и мрежи..................................................................... 28

Търсене в уеб......................................................................................................... 28
Настройки за Интернет и MMS .............................................................................28
Wi-Fi® ..................................................................................................................... 29
Споделяне на връзката за мобилни данни.......................................................... 31
Контрол върху използването на данни.................................................................32
Избор на мобилни мрежи...................................................................................... 32
Виртуални частни мрежи (VPN)............................................................................ 33

Синхронизиране на данни на устройството ви.................. 34

Синхронизиране с онлайн акаунти....................................................................... 34
Синхронизиране с Microsoft® Exchange ActiveSync®..........................................34

Основни настройки.................................................................. 36

Достъп до настройките.......................................................................................... 36

2

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Звук, тон на звънене и сила на звука................................................................... 36
Защита на SIM картата ......................................................................................... 37
Настройки на екрана..............................................................................................38
Daydream.................................................................................................................38
Заключване на екрана........................................................................................... 39
Езикови настройки..................................................................................................41
Дата и час............................................................................................................... 41
Повишаване на мощността на звука.................................................................... 41

Въвеждане на текст................................................................. 43

Екранна клавиатура............................................................................................... 43
Телефонна клавиатура..........................................................................................44
Гласово въвеждане на текст................................................................................. 45
Редактиране на текст.............................................................................................45
Персонализиране на клавиатурата на Xperia......................................................46

Повикване.................................................................................. 47

Провеждане на разговори..................................................................................... 47
Приемане на повиквания.......................................................................................48
Текущи разговори...................................................................................................50
Използване на регистъра на повикванията......................................................... 50
Пренасочване на повиквания................................................................................51
Ограничаване на обажданията............................................................................. 51
Разговори с няколко души..................................................................................... 52
Конферентни разговори.........................................................................................52
Гласова поща..........................................................................................................53
Спешни повиквания............................................................................................... 53

Контакти .................................................................................... 54

Прехвърляне на контакти...................................................................................... 54
Търсене и преглед на контакти............................................................................. 55
Добавяне и редактиране на контакти................................................................... 56
Добавяне на медицинска информация и информация за контакти за
спешни случаи........................................................................................................57
Предпочитани и групи............................................................................................58
Изпращане на информация за контакт.................................................................59
Предотвратяване на дублиране на записи в приложението Контакти.............. 59
Създаване на резервни копия на контактите.......................................................60

Съобщения и чат...................................................................... 61

Четене и изпращане на съобщения......................................................................61
Организиране на съобщенията.............................................................................62
Осъществяване на обаждане от съобщение.......................................................63
Настройки за съобщения.......................................................................................63
Незабавни съобщения и видео чат...................................................................... 63

3

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Имейл..........................................................................................64

Настройка на имейл...............................................................................................64
Изпращане и получаване на имейл съобщения..................................................64
Прозорец за преглеждане на имейли...................................................................65
Организиране на имейл съобщенията................................................................. 66
Настройки за имейл акаунт................................................................................... 66
Gmail™.................................................................................................................... 67

Музика ........................................................................................68

Прехвърляне на музика към Вашето устройство ............................................... 68
Слушане на музика................................................................................................ 68
Меню на началния екран на Walkman®............................................................... 69
Списъци за изпълнение.........................................................................................70
Споделяне на музика.............................................................................................71
Подобряване на звука............................................................................................71
Визуализатор .........................................................................................................71
Разпознаване на музика с TrackID™.................................................................... 72

FM

радио.................................................................................... 74

Слушане на радио..................................................................................................74
Предпочитани радио канали................................................................................. 75
Настройки на звука.................................................................................................75

Камера........................................................................................ 76

Заснемане на снимки и запис на видеоклипове..................................................76
Откриване на лица................................................................................................. 77
Използване на Smile Shutter™ за снимане на усмихнати лица..........................77
Добавяне на географската позиция към снимките..............................................78
Общи настройки на камерата................................................................................78
Настройки на фотоапарата................................................................................... 81
Настройки на видеокамерата................................................................................85

Разглеждане на снимки и видеоклипове в "Албум"..........88

Разглеждане на снимки и видео........................................................................... 88
Споделяне и управление на снимки и видеоклипове......................................... 89
Редактиране на снимки с приложението "Редактор на снимки".........................90
Редактиране на видеоклипове с приложението Movie Creator.......................... 91
Скриване на снимки и видеоклипове....................................................................91
Меню на началния екран на "Албум"....................................................................92
Разглеждане на снимките ви върху карта............................................................93

Видеоклипове........................................................................... 95

Гледане на видеоклипове с приложението "Филми"...........................................95
Прехвърляне на видеосъдържание на устройството .........................................96
Управление на видео съдържание....................................................................... 96

Свързване..................................................................................98

Безжично дублиране на екрана на устройството на телевизор.........................98

4

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Споделяне на съдържание с DLNA Certified™ устройства.................................98
Безжична технология Bluetooth®........................................................................ 101

Интелигентни приложения и функции, които пестят

време........................................................................................ 104

Контрол на аксесоарите и настройките с приложението Smart Connect.........104

Пътуване и карти....................................................................106

Използване на услуга за местоположение.........................................................106
Google Maps™ и навигация.................................................................................106
Използване на трафика на данни при пътуване................................................108
Самолетен режим................................................................................................ 108

Календар и будилник.............................................................109

Календар...............................................................................................................109
Аларма и часовник............................................................................................... 110

Поддръжка и ремонт..............................................................113

Поддръжка за вашето устройство...................................................................... 113
Компютърни инструменти....................................................................................113
Актуализиране на устройството..........................................................................114
Намиране на загубено устройство .....................................................................115
Намиране на идентификационния номер на устройството.............................. 116
Управление на батерията и захранването.........................................................116
Памет и съхранение.............................................................................................118
Управление на файлове с помощта на компютър.............................................119
Създаване на резервно копие и възстановяване на съдържание...................120
Изпълнение на тестове за диагностика на вашето устройство........................122
Рестартиране и връщане в начално състояние на Вашето устройство..........123
Рециклиране на устройството.............................................................................124
Ограничения на услуги и функции...................................................................... 124
Правна информация............................................................................................ 124

5

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.