Sony Xperia E4 - Осъществяване на обаждане от съобщение

background image

Осъществяване на обаждане от съобщение

Изходящо повикване към подател на съобщение

1

От Вашия Начален екран натиснете , а след това намерете и натиснете .

2

Натиснете даден разговор.

3

Натиснете .

4

Натиснете .

Записване на номер на подател като контакт

1

В Начален екран натиснете , след което открийте и натиснете .

2

Натиснете > Запиши.

3

Изберете съществуващ контакт или натиснете Създав. на нов контакт.

4

Редактирайте информацията за контакта, след което натиснете Готово.