Sony Xperia E4 - Okno za pregled e-pošte

background image

Okno za pregled e-pošte

Okno za pregled je dostupno za prikazivanje i čitanje poruka e-pošte. Nakon aktiviranja,

možete ga koristiti za istovremeno prikazivanje spiska poruka e-pošte i jedne odabrane

poruke e-pošte.

64

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za promjenu postavki okna probnog prikaza e-pošte

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na , zatim pronađite i kucnite na

E-pošta.

2

Kucnite na , zatim kucnite na

Postavke > Razdvojeni prikaz.

3

Odaberite opciju ili kombinaciju opcija, a zatim kucnite na

OK.

Čitanje poruka e-pošte pomoću okna za prikaz

1

Provjerite da li je okno za prikaz aktivirano.

2

Otvorite dolazne poruke e-pošte.

3

Pomjerajte se gore ili dolje i dotaknite poruku e-pošte koju želite pročitati.

4

Za prikaz poruke e-pošte preko cijelog ekrana, dotaknite razdjelnik (smješten

između liste e-pošte i teksta e-pošte).

5

Za povratak na obični prikaz dolaznih poruka, ponovo dotaknite razdjelnik.