Sony Xperia E4 - Omiljene radio stanice

background image

Omiljene radio stanice

Za čuvanje kanala kao omiljenog

1

Kada je radio otvoren, pomjerite se do kanala koji želite sačuvati kao omiljeni.

2

Kucnite na .

3

Unesite ime i odaberite boju kanala, zatim pritisnite

Sačuvati.

Slušanje omiljenog radijskog kanala

1

Kucnite .

2

Odaberite opciju.

Z uklanjanje kanala kao omiljenog

1

Kada je radio otvoren, pomjerite se do kanala koji želite ukloniti.

2

Kucnite na , zatim kucnite na

Izbriši.