Sony Xperia E4 - Prikazivanje fotografija na karti

background image

Prikazivanje fotografija na karti

Dodavanje fotografijama informacija o lokaciji naziva se geo označavanjem. Na primjer,

možete prikazati i označiti fotografije na karti i pokazati prijateljima i članovima porodice

gdje ste bili kad ste snimili fotografiju. Pogledajte

Dodavanje geografskog položaja

vašim fotografijama na stranici 77 za više informacija.

Ako ste uključili otkrivanje lokacije i aktivirali geografsko označavanje na kameri, fotografije

možete označiti direktno za kasniji prikaz fascikle.

1

Prikaz fotografija s geografskim oznakama u Globalnom prikazu

2

Traženje lokacija na karti

3

Prikaz opcija menija

4

Dva puta kucnite kako biste povećali prikaz. Primaknite prste kako biste smanjili prikaz. Povlačite prstom

kako biste prikazali različite dijelove karte

5

Grupa fotografija i/ili video snimaka geografski označenih istom lokacijom

6

Sličice odabrane grupe fotografija i/ili video snimaka. Kucnite stavku kako biste je prikazali preko cijelog

ekrana

Ukoliko je nekoliko fotografija snimljeno na istoj lokaciji, samo jedna od njih se pojavljuje na

karti. Ukupan broj fotografija se pojavljuje u gornjem desnom uglu, na primjer . Da biste

92

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

prikazali sve fotografije u grupi, kucnite na naslovnu fotografiju i zatim kucnite na jednu od

sličica na dnu ekrana.

Dodavanje geografske oznake fotografiji

1

Kada prikazujete fotografiju, kucnite na ekran da prikažete alatnu traku, zatim

kucnite na

Kucni da postaviš lokac. da otvorite ekransku kartu.

2

Pronađite i kucnite na željenu lokaciju da postavite fotografiju na kartu.

3

Da biste prilagodili lokaciju fotografije, kucnite na lokaciju na karti na koju želite

premjestiti fotografiju.

4

Kada završite, kucnite na

OK da sačuvate geografsku oznaku i da se vratite na

preglednik fotografija.

Prikazivanje fotografija s geografskim oznakama na karti

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Album.

3

Povucite lijevu ivicu početnog ekrana aplikacije Album udesno, a zatim kucnite

Mjesta.

4

Kucnite fotografiju koju želite prikazati na karti.

Prikazivanje fotografija s geografskim oznakama na globusu

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Album.

3

Povucite lijevu ivicu početnog ekrana aplikacije Album udesno, a zatim kucnite

Mjesta > .

4

Kucnite fotografiju koju želite prikazati na globusu.

Mijenjanje geografske oznake fotografije

1

Prilikom prikazivanja fotografije na karti u albumu, dodirnite i držite fotografiju dok

njen okvir ne postane plav, a zatum kucnite željenu lokaciju na karti.

2

Kucnite

OK.

Promjena prikaza karte

Tokom prikazivanja karte u albumu, kucnite , a zatim odaberite

Klasični prikaz ili

Satelitski prikaz.

93

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.