Sony Xperia E4 - Uređivanje fotografija aplikacijom Uređivač fotografija

background image

Uređivanje fotografija aplikacijom Uređivač fotografija

Možete uređivati originalne fotografije koje snimite kamerom te primjenjivati efekte na njih.

Na primjer, možete mijenjati svjetlosne efekte. Nakon što sačuvate uređene fotografiju,

originalna neizmijenjena verzija fotografije ostaje na uređaju.

Uređivanje fotografije

Kada prikazujete fotografiju, kucnite ekran da prikažete alatnu traku, a zatim

kucnite .

89

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Izrezivanje fotografije

1

Kada prikazujete fotografiju, kucnite ekran kako biste prikazali alatnu traku, a zatim

kucnite .

2

Ako se pojavi upit, odaberite

Uređivač fotografija > Samo jedanput.

3

Kucnite >

Izreži.

4

Odaberite opciju.

5

Da biste prilagodili okvir za isjecanje, dodirnite i držite ivicu okvira za isjecanje.

Kada kvadratići na ivicama nestanu, povucite prema unutra ili prema van da

promijenite veličinu okvira.

6

Da biste promijenili veličinu svih stranica okvira za rezanje u isto vrijeme, dodirnite i

držite jedan od četiri ugla kako bi kvadratići ivica nestali, zatim povucite ugao

shodno tome.

7

Da biste pomjerili okvir za isjecanje u drugi dio fotografije, dodirnite i držite

unutrašnjost okvira, zatim ga povucite na željenu poziciju.

8

Kucnite

Primijeni.

9

Da biste sačuvali kopiju fotografije onako kako ste je izrezali, kucnite

Sačuvaj.

Primjena specijalnih efekata na fotografiju

1

Kada prikazujete fotografiju, kucnite ekran kako biste prikazali alatnu traku, a zatim

kucnite .

2

Ako se pojavi upit, odaberite

Uređivač fotografija > Samo jedanput.

3

Kucnite na , zatim odaberite opciju.

4

Uredite fotografiju po želji, a zatim kucnite

Sačuvaj.