Sony Xperia E4 - Uređivanje video zapisa u aplikaciji Movie Creator

background image

Uređivanje video zapisa u aplikaciji Movie Creator

Možete uređivati video zapise koje ste snimili kamerom. Na primjer, možete skratiti video

na željenu dužinu ili prilagoditi brzinu videa. Nakon što sačuvate uređeni video, originalna

neizmijenjena verzija video zapisa ostaje na uređaju.

Skraćivanje videa

1

Kada se reproducira video zapis, kucnite ekran kako biste prikazali alatnu traku,

zatim kucnite >

Skrati.

2

Da biste premjestili okvir za skraćivanje na drugi dio vremenskog slijeda, dodirnite i

držite ivicu okvira za skraćivanje i prevucite ga u željeni položaj, a zatim kucnite

Primijeni.

3

Da biste sačuvali kopiju skraćenog videa, kucnite

Sačuvaj.

Prilagođavanje brzine video zapisa

1

Kada se reproducira video zapis, kucnite ekran kako biste prikazali alatnu traku,

zatim kucnite >

Brzina.

2

Odaberite opciju, a zatim dodirnite i držite ivicu vremenskog slijeda i prevucite je u

željeni položaj i kucnite

Primijeni

3

Da biste sačuvali kopiju uređenog video zapisa, kucnite

Sačuvaj.