Sony Xperia E4 - Biranje mobilnih mreža

background image

Biranje mobilnih mreža

Uređaj automatski prelazi s jedne mobilne mreže na drugu zavisno od toga koje mobilne

mreže su dostupne u području u kojem se nalazite. Svoj uređaj možete i ručno postaviti

za korištenje određenog načina mobilne mreže, na primjer WCDMA ili GSM.

32

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Odabir mrežnog načina rada

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na

Postavke > Više... > Mobilne mreže.

3

Kucnite na

Način rada mreže, i odaberite način rada mreže.

Ručni odabir druge mreže

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Više... > Mobilne mreže > Operateri mreže.

3

Kucnite

Način pretraživanja, zatim odaberite Manuelno.

4

Odaberite mrežu.

Ako mrežu odaberete ručno, uređaj neće tražiti druge mreže, čak i ako se pomjerite izvan

dometa ručno odabrane mreže.

Aktiviranje automatskog odabira mreže

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Više... > Mobilne mreže > Operateri mreže.

3

Kucnite

Način pretraživanja, zatim odaberite Automatic.