Sony Xperia E4 - Dijeljenje mobilne veze za prijenos podataka

background image

Dijeljenje mobilne veze za prijenos podataka

Mobilnu vezu za prijenos podataka možete podijeliti s drugim uređajima na nekoliko

načina:

USB pristup internetu putem telefona-domaćina – podijelite mobilnu vezu za prijenos

podataka s jednim računarom pomoću USB kabla.

Bluetooth® pristup internetu putem telefona-domaćina – podijelite mobilnu vezu za

prijenos podataka s maksimalno pet drugih uređaja pomoću funkcije Bluetooth®.

Prenosna Wi-Fi® pristupna tačka – podijelite mobilnu vezu za prijenos podataka

istovremeno s maksimalno 8 drugih uređaja, uključujući uređaje koji podržavaju

tehnologiju WPS.

Dijeljenje veze za prijenos podataka pomoću USB kabla

1

Deaktivirajte sve veze preko USB kabla na uređaju.

2

Pomoću USB kabla isporučenog s uređajem povežite uređaj s računarom.

3

Iz vašeg Početni ekrandotaknite .

4

Pronađite i dotaknite

Postavke > Više... > Tel. kao mod. i prij. pr. tač..

5

Označite kvadratić za označavanje

USB pristup internetu, a zatim dotaknite OK

ako se to od vas zatraži. Nakon povezivanja na statusnoj traci se prikazuje .

6

Za zaustavljanje dijeljenja veze za prijenos podataka skinite oznaku s kvadratića za

označavanje

USB pristup internetu ili odspojite USB kabl.

Preko USB kabla ne možete istovremeno dijeliti vezu za prijenos podataka uređaja i SD

karticu.

Korištenje uređaja kao prijenosne Wi-Fi® pristupne tačke

1

Iz vašeg Početni ekrandotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Više... > Tel. kao mod. i prij. pr. tač..

3

Dotaknite

Postavke prenosne Wi-Fi prist. tačke > Konfiguriraj pristupnu tačku za

Wi-Fi.

4

Unesite

Naziv mreže (SSID) informacije.

5

Za odabir vrste sigurnosti, dotaknite polje

Sigurnost. Ako je potrebno, unesite

lozinku.

6

Dotaknite

Sačuvati.

7

Dotaknite i označite kvadratić za označavanje

Prenosna Wi-Fi pristup. tačka.

8

Ako se to od vas zahtijeva, za potvrdu dotaknite dugme

OK. Na statusnoj traci se

pojavljuje kada je prijenosna Wi-Fi® pristupna tačka aktivna.

9

Za zaustavljanje dijeljenja veze za prijenos podataka Wi-Fi®, skinite oznaku s

kvadratića za označavanje

Prenosna Wi-Fi pristup. tačka.

Promjena imena ili osiguravanje vaše prijenosne pristupne tačke

1

Iz Početni ekrandotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Više... > Tel. kao mod. i prij. pr. tač..

3

Dotaknite

Postavke prenosne Wi-Fi prist. tačke > Konfiguriraj pristupnu tačku za

Wi-Fi.

4

Unesite

Naziv mreže (SSID) za mrežu.

5

Za odabir vrste sigurnosti, dotaknite polje

Sigurnost.

6

Ako je potrebno, unesite lozinku.

7

Dotaknite

Sačuvati.