Sony Xperia E4 - Internet i MMS postavke

background image

Internet i MMS postavke

Da biste slali multimedijalne poruke ili pristupali internetu kada nije dostupna Wi-Fi®

mreža, morate imati aktivnu mobilnu vezu za prijenos podataka s pravilnim internet i

MMS (Usluga razmjene multimedijalnih poruka) postavkama. Nekoliko savjeta:

Za većinu mobilnih mreža i operatera, internet i MMS postavke dolaze prethodno

instalirane u uređaju. Na taj način možete odmah početi koristiti internet i slati

multimedijalne poruke.

U nekim slučajevima bit će vam ponuđena opcija da preuzmete Internet i MMS postavke

prilikom prvog uključivanja uređaja kada je u njega umetnuta SIM kartica. Postoji i

mogućnost kasnijeg preuzimanja tih postavki iz menija Postavke.

Internet i MMS postavke na svom uređaju možete u svakom trenutku ručno dodati,

promijeniti ili izbrisati. Ako greškom promijenite ili izbrišete internet ili MMS postavku,

ponovno preuzmite internet i MMS postavke.

Ukoliko ne možete pristupiti internetu putem mobilne mreže ili ukoliko ne funkcioniše

razmjena multimedijalnih poruka, čak i ako su na uređaj uspješno preuzete Internet i

MMS postavke, pogledajte savjete o rješavanju problema na

www.sonymobile.com/

support/ u vezi pokrivenosti mrežom, mobilnih podataka i MMS-om.

Ukoliko je aktiviran način STAMINA u cilju štednje energije, cjelokupan promet podataka se

pauzira kad je ekran isključen. Ako to uzrokuje probleme s vezom, pokušajte izuzeti neke

aplikacije i usluge iz stanja pauziranosti ili privremeno deaktivirati način STAMINA. Za više

informacija pogledajte

Pregled funkcije načina rada STAMINA

na stranici 114 .

Za preuzimanje internet i MMS postavki

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na

Postavke > Više... > Internet postavke.

3

Kucnite na

Prihvatiti. Kada su postavke uspješno preuzete, se pojavljuje u

statusnoj traci i automatski se uključuju mobilni podaci.

Ako se postavke ne mogu preuzeti na uređaj, provjerite jačinu signala mobilne mreže.

Premjestite se na otvorenu lokaciju na kojoj nema prepreka ili se približite prozoru i pokušajte

ponovo.

28

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Ručno dodavanje postavki za internet i MMS

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Više... > Mobilne mreže.

3

Kucnite

APN > .

4

Kucnite

Ime i unesite željeni naziv.

5

Kucnite na

Naziv pristupne tačke i unesite naziv pristupne tačke.

6

Unesite sve ostale potrebne informacije. Ako ne znate koje je informacije potrebno

unijeti, detalje potražite kod operatera mreže.

7

Kada završite, kucnite , a zatim kucnite

Sačuvati.

8

Da biste odabrali APN koji ste upravo dodali, kucnite radijsko dugme pored naziva

APN-a. Nakon što ga odaberete, taj APN postaje zadani APN za internetske i

MMS usluge.

Za prikazivanje preuzetih internet i MMS postavki

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na

Postavke > Više... > Mobilne mreže.

3

Kucnite na

APN.

4

Da biste prikazali više detalja, kucnite na bilo koju dostupnu stavku.

Ako imate nekoliko dostupnih veza, aktivna mrežna veza bit će naznačena označenim

dugmetom .