Sony Xperia E4 - Wi-Fi®

background image

Wi-Fi®

Koristite Wi-Fi® veze za pretraživanje interneta, preuzimanje aplikacija ili slanje i primanje

poruka e-pošte. Kada se jednom povežete na Wi-Fi® mrežu, uređaj pamti mrežu i

automatski se povezuje na nju narednog puta kada budete u njenom dometu.
Neke Wi-Fi® mreže zahtijevaju da se prijavite na web stranici prije nego što dobijete

pristup. Obratite se administratoru odgovarajuće Wi-Fi® mreže za dodatne informacije.
Dostupne Wi-Fi® mreže mogu biti otvorene ili sigurne:

Otvorene mreže su označene znakom pored imena Wi-Fi® mreže.

Sigurne mreže su označene znakom pored imena Wi-Fi® mreže.

Neke Wi-Fi® mreže se ne pojavljuju na spisku dostupnih mreža jer ne emitiraju svoje mrežno

ime (SSID). Ako znate ime mreže, možete ga dodati ručno na spisak dostupnih Wi-Fi® mreža.

Uključivanje bežične mreže Wi-Fi®

1

Iz Početni ekran dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke.

3

Povucite klizač pored

Wi-Fi udesno, kako biste uključili funkciju Wi-Fi®.

Aktiviranje bežične mreže Wi-Fi® može potrajati nekoliko sekundi.

Automatsko povezivanje na Wi-Fi® mrežu

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na

Postavke.

3

Dotaknite

Wi-Fi. Prikazuju se sve dostupne Wi-Fi® mreže.

4

Kucnite na Wi-Fi® mrežu da bi se povezali na nju. Za sigurne mreže, unesite

odgovarajuću lozinku. se prikazuje u statusnoj traci kada se povežete.

Za pretraživanje novih dostupnih mreža, kucnite na , zatim kucnite na

Pretražiti. Ako se ne

možete uspješno povezati na

Wi-Fi mrežu, pogledajte odgovarajuće savjete za rješavanje

problema na uređaju na

www.sonymobile.com/support/

.

29

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Ručno dodavanje Wi-Fi® mreže

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Wi-Fi.

3

Kucnite .

4

Unesite

Naziv mreže (SSID) informacije.

5

Da biste odabrali vrstu sigurnosti, odaberite polje

Sigurnost.

6

Ako je potrebno unesite lozinku.

7

Da biste uredili napredne opcije kao što su postavke za proksi server i IP, označite

okvir za izbor

Prikaži napredne opcije i izvršite uređivanje po želji.

8

Kucnite

Sačuvati.

Obratite se administratoru Wi-Fi® mreže kako biste dobili SSID mreže i lozinku.

Povećavanje jačine Wi-Fi® signala

Nekoliko je stvari koje možete učiniti kako biste povećali jačinu Wi-Fi® signala:

Premjestite uređaj bliže Wi-Fi® pristupnoj tački.

Premjestite Wi-Fi® pristupnu tačku dalje od potencijalnih prepreka ili smetnji.

Nemojte pokrivati područje Wi-Fi® antene na uređaju (naglašeno područje na ilustraciji).

Postavke za Wi-Fi®

Kada ste povezani na Wi-Fi® mrežu ili kada u blizini imate dostupne Wi-Fi® mreže,

moguće je prikazati status tih mreža. Također možete omogućiti uređaju da vas

obavijesti kada se otkrije otvorena Wi-Fi® mreža.
Ako niste povezani na Wi-Fi® mrežu, uređaj koristi mobilnu vezu za prijenos podataka da

pristupi internetu (ako ste postavili i omogućili mobilnu vezu za prenos podataka na

telefonu). Dodavanjem pravila mirovanja za Wi-Fi® možete odrediti kada da se prebacite

s Wi-Fi® veze na mobilnu vezu za prenos podataka.

Za omogućavanje obavještavanja putem Wi-Fi® mreže

1

Uključite Wi-Fi® ako već nije uključeno.

2

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

3

Pronađite i kucnite na

Postavke > Wi-Fi.

4

Pritisnite .

5

Kucnite na

Napredno.

6

Označite okvir za izbor

Obavještenje o mreži.

Za prikaz detaljnih informacija o povezanoj Wi-Fi® mreži

1

Iz Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na

Postavke > Wi-Fi.

3

Kucnite Wi-Fi® mrežu na koju ste trenutno povezani. Prikazuju se detaljne

informacije o mreži.

30

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Dodavanje pravila stanja mirovanja za Wi-Fi®

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Wi-Fi.

3

Kucnite , a zatim kucnite

Napredne > Drži Wi-Fi uključen u stanju mirov..

4

Odaberite opciju.