Sony Xperia E4 - Dodavanje geografskog položaja vašim fotografijama

background image

Dodavanje geografskog položaja vašim fotografijama

Uključite geografsko označavanje kako biste fotografijama dodali približnu geografsku

lokaciju (geografsku oznaku) kada ih snimate. Geografska lokacija utvrđuje se

korištenjem bežičnih mreža ili tehnologije GPS-Globalnog sistema pozicioniranja.
Kada se na ekranu kamere pojavi , geografsko označavanje je uključeno, ali

geografska pozicija nije pronađena. Kada se pojavi , geografsko označavanje je

uključeno i geografska lokacija je dostupna tako da vaša fotografija može biti geografski

označena. Kada se ne pojavi nijedan od dva navedena simbola, geografsko označavanje

je isključeno.

Uključivanje geo označavanja

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Kucnite

Postavke > Lokacija.

3

Povucite klizač pored

Lokacija udesno.

4

Aktivirajte kameru.

5

Kucnite , a zatim kucnite .

6

Povucite klizač pored

Geografsko označavanje udesno.